Printer Friendly Version Statusna pitanja @ 19 September 2012 10:11 AM

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

Sklapanje braka u konzulatu

Prijava deteta rođenog u inostranstvu

Priznavanje očinstva

Usvojenje

Razvod braka

 

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 

OBAVEŠTENJE O ADVOKATIMA U KRALJEVINI DANSKOJ

Ambasada Republike Srbije u Kopenhagenu nema zvanično angažovane advokate za potrebe regulisanja raznovrsnih  pravnih pitanja građana Republike Srbije na teritoriji Kraljevine Danske, niti ima odgovornost za njihov rad i delovanje prilikom davanja preporuka ili njihovog izbora od strane državljana Republike Srbije. Pored toga, finansijski troškovi angažovanja advokata na teritoriji Kraljevine Danske padaju na teret fizičkih ili pravnih lica koja ih angažuju.
Građani Republike Srbije, kojima je za potrebe regulisanja svojih statusnih pitanja na teritoriji Kraljevine Danske neophodno angažovanje advokata, mogu za ove potrebe konsultovati sledeće sajtove (na danskom i engleskom jeziku):
1. The Danish Bar and Law Society -  http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx ,
http://civilstyrelsen.dk/da/GlobalMenu/cst_english.aspx
2. Advokati za ostavinska pitanja -  http://www.danskearveretsadvokater.dk/ + pronadji željenog  ostavinskog advokata http://www.danskearveretsadvokater.dk/Find-advokat.aspx
3. Pregled advokata iz različitih pravnih oblasti - http://www.advokatoversigten.dk/
4. Advokati za porodicne odnose  -  http://www.danskefamilieadvokater.dk/
5. Advokati za pitanja nekretnina  - http://www.danskeboligadvokater.dk/

Pored navedenog, na listi advokata koji su se lično preporučili Ambasadi su:
6. Silva Silic Lansbro – e-mail: silva@silvaconsulting.dk ,  http://silvaconsulting.dk,
tel: +45 21 81 86 58 (komunikacija na srpskom i danskom jeziku, 18 godina radnog iskustva iz različitih pravnih oblasti i besplatan pravni savet)
7. Poul Hauch Fenger – e-mail: Advokat@hauchfenger.dk, http://poulhauchfenger.dk ,
tel: +45 29 65 90 03 (komunikacija na engleskom i danskom jeziku, pravnik za krivična pitanja)

Pravni sistem Kraljevine Danske, međutim, obezbeđuje mogućnost angažovanja advokata bez finansijske nadoknade zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica (o trošku Kraljevine Danske), koji podrazumeva ispunjavanje određenih uslova – da se radi o pravnim pitanjima od opšteg javnog interesa i značaja ili o pitanjima koja imaju određeni uticaj na profesionalni i socijalni status samog podnosioca zahteva, kao i da je standard zainteresovanih lica ispod zagarantovanog socijalno-ekonomskog minimuma zemlje prijema. Ovakva vrsta zahteva podnosi se Ministarstvu pravde Kraljevine Danske, koje odlučuje o njegovoj eventualnoj realizaciji u praksi, odnosno utvrđuje nadležan organ i advokata koji će se njime baviti. Informacije o načinu podnošenja zahteva na engleskom jeziku možete pronaći OVDE

Pravna i socijalna pomoč u porodičnim i statusnim pitanjima gradjanima R. Srbije u Danskoj

Polazeći od potrebe rešavanja brojnih porodičnih i statusnih pitanja naših i drugih građana u Danskoj, u Kopenhagenu je otvorena agencija „ReKon“, na čelu sa direktorkom. g-đom Jasnom Lendvaj (komunikacija na srpskom i danskom jeziku), koja pruža usluge svim građanima koji imaju regulisan boravak na teritoriji Danske. Usluge su platne, a cene usluga su daleko pristupačnije od advokatskih.
Kontakt: www.rekonraadogservice.dk, e-mail: info@rekonrs.dk ili info@rekonraadogservice.dk,
telefon: +45 29 84 90 11.

O detaljima i načinu rada možete se obavestiti ovde